ดาวน์โหลดโปรแกรม กับ DownloadOop.com
หมวดหมู่โปรแกรม
โปรแกรมฮิต ฮิตสุดๆ สัปดาห์นี้!!
ดาวน์โหลด Adobe Flash Player 11.5.500.97 Beta

Adobe Flash Player 11.5.500.97 Beta  

19/10/2012, 08:18, Views: 34779, Software Category: โปรแกรมบราวเซอร์ ปลั๊กอิน
โปรแกรมเสริมสำหรับบราวเซอร์ IE ให้การทำงานมีเดียบนเว็บหรือไฟล์ Flash ต่าง ๆ บนเว็บไซต์ให้เล่นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัพเดท Adobe Flash Player แต่ยังเป็น Beta ให้ทดสอบกันอยู่ใครพร้อมอัพเดทจะทดสอบก็ไม่มีปัญหา ปลั๊กอินสำหรับผู้ที่ต้องการเล่นไฟล์ Flash บนเว็บได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยให้การเล่นไฟล์เคลื่อนไหว Media ต่าง ๆ บนเว็บดีขึ้น ตัวนี้จำเป็นอย่างมากในการเปิดไฟล์ Flash บนเว็บ ทำให้การดูวิดีโอ หนัง เพลง เกมส์ต่าง ๆ บนบราวเซอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักท่องเน็ตทั้งหลายจำเป็นต้องมีติดเครื่องไว้
ดาวน์โหลด Adobe Flash Player 11.5.500.80 Beta

Adobe Flash Player 11.5.500.80 Beta  

29/09/2012, 09:09, Views: 38822, Software Category: โปรแกรมบราวเซอร์ ปลั๊กอิน
สำหรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านบราวเซอร์ IE ต้องอัพเดทปลั๊กอินตัวนี้ได้เลย เพราะเป็นปลั๊กอินที่สามารถช่วยให้การเล่นไฟล์มีเดีย ไฟล์ Flash ต่าง ๆ บนเว็บเป็นไปอย่างราบรื่น อัพเดท Adobe Flash Player แต่ยังเป็น Beta ให้ทดสอบกันอยู่ใครพร้อมอัพเดทจะทดสอบก็ไม่มีปัญหา ปลั๊กอินสำหรับผู้ที่ต้องการเล่นไฟล์ Flash บนเว็บได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยให้การเล่นไฟล์เคลื่อนไหว Media ต่าง ๆ บนเว็บดีขึ้น ตัวนี้จำเป็นอย่างมากในการเปิดไฟล์ Flash บนเว็บ ทำให้การดูวิดีโอ หนัง เพลง เกมส์ต่าง ๆ บนบราวเซอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักท่องเน็ตทั้งหลายจำเป็นต้องมีติดเครื่องไว้
ดาวน์โหลด Adobe Flash Player 11.4 Beta 2

Adobe Flash Player 11.4 Beta 2  

09/08/2012, 15:28, Views: 50638, Software Category: โปรแกรมบราวเซอร์ ปลั๊กอิน
ปลั๊กอินสำหรับบราวเซอร์ IE หรือโปรแกรมท่องเว็บนั่นเอง จะช่วยทำให้การเล่นไฟล์มีเดียต่าง ๆ บนเว็บมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์แบบ อัพเดท Adobe Flash Player แต่ยังเป็น Beta ให้ทดสอบกันอยู่ใครพร้อมอัพเดทจะทดสอบก็ไม่มีปัญหา ปลั๊กอินสำหรับผู้ที่ต้องการเล่นไฟล์ Flash บนเว็บได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยให้การเล่นไฟล์เคลื่อนไหว Media ต่าง ๆ บนเว็บดีขึ้น ตัวนี้จำเป็นอย่างมากในการเปิดไฟล์ Flash บนเว็บ ทำให้การดูวิดีโอ หนัง เพลง เกมส์ต่าง ๆ บนบราวเซอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักท่องเน็ตทั้งหลายจำเป็นต้องมีติดเครื่องไว้
ดาวน์โหลด Adobe Flash Player 11.3 Beta 2

Adobe Flash Player 11.3 Beta 2  

20/04/2012, 14:13, Views: 107497, Software Category: โปรแกรมบราวเซอร์ ปลั๊กอิน
ปลั๊กอินที่จะทำให้คุณดูไฟล์มีเดียแบบออนไลน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ Adobe Flash Player 11 แต่ยังเป็น Beta ให้ทดสอบกันอยู่ใครพร้อมอัพเดทจะทดสอบก็ไม่มีปัญหา ปลั๊กอินสำหรับผู้ที่ต้องการเล่นไฟล์ Flash บนเว็บได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยให้การเล่นไฟล์เคลื่อนไหว Media ต่าง ๆ บนเว็บดีขึ้น ตัวนี้จำเป็นอย่างมากในการเปิดไฟล์ Flash บนเว็บ ทำให้การดูวิดีโอ หนัง เพลง เกมส์ต่าง ๆ บนบราวเซอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักท่องเน็ตทั้งหลายจำเป็นต้องมีติดเครื่องไว้
ดาวน์โหลด Adobe Flash Player 11.2.202.197 Beta 5

Adobe Flash Player 11.2.202.197 Beta 5  

มาอัพเดทกันอีกแล้วสำหรับเวอร์ชั่น Beta กับปลั๊กอินด้าน Media ให้คุณเล่นเว็บพวกมีเดียต่าง ๆ ลื่นไหลได้ดี Adobe Flash Player 11 แต่ยังเป็น Beta ให้ทดสอบกันอยู่ใครพร้อมอัพเดทจะทดสอบก็ไม่มีปัญหา ปลั๊กอินสำหรับผู้ที่ต้องการเล่นไฟล์ Flash บนเว็บได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยให้การเล่นไฟล์เคลื่อนไหว Media ต่าง ๆ บนเว็บดีขึ้น ตัวนี้จำเป็นอย่างมากในการเปิดไฟล์ Flash บนเว็บ ทำให้การดูวิดีโอ หนัง เพลง เกมส์ต่าง ๆ บนบราวเซอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักท่องเน็ตทั้งหลายจำเป็นต้องมีติดเครื่องไว้
ดาวน์โหลด Adobe Flash Player 11.2.202.183 Beta 4

Adobe Flash Player 11.2.202.183 Beta 4  

20/01/2012, 21:22, Views: 30442, Software Category: โปรแกรมบราวเซอร์ ปลั๊กอิน
อัพเดท Adobe Flash Player 11 แต่ยังเป็น Beta ให้ทดสอบกันอยู่ใครพร้อมอัพเดทจะทดสอบก็ไม่มีปัญหา ปลั๊กอินสำหรับผู้ที่ต้องการเล่นไฟล์ Flash บนเว็บได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยให้การเล่นไฟล์เคลื่อนไหว Media ต่าง ๆ บนเว็บดีขึ้น ตัวนี้จำเป็นอย่างมากในการเปิดไฟล์ Flash บนเว็บ ทำให้การดูวิดีโอ หนัง เพลง เกมส์ต่าง ๆ บนบราวเซอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักท่องเน็ตทั้งหลายจำเป็นต้องมีติดเครื่องไว้
ดาวน์โหลด Adobe Flash Player 11.2.202.95/96 Beta

Adobe Flash Player 11.2.202.95/96 Beta  

24/11/2011, 08:22, Views: 71830, Software Category: โปรแกรมบราวเซอร์ ปลั๊กอิน
อัพเดท Adobe Flash Player 11 ปลั๊กอินสำหรับผู้ที่ต้องการเล่นไฟล์ Flash บนเว็บได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยให้การเล่นไฟล์เคลื่อนไหว Media ต่าง ๆ บนเว็บดีขึ้น ตัวนี้จำเป็นอย่างมากในการเปิดไฟล์ Flash บนเว็บ ทำให้การดูวิดีโอ หนัง เพลง เกมส์ต่าง ๆ บนบราวเซอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักท่องเน็ตทั้งหลายจำเป็นต้องมีติดเครื่องไว้